1. Provozní doba LOVE CAMP/LOVE VILLAGE – otevření obou kempu proběhne ve úterý 4. 7. 2023 a to v 15:00 hodin. Provoz LOVE CAMP/LOVE VILLAGE končí v neděli 9.7. 2023 ve 12:00.
 2. Příjezdová trasa na festival, přístupové cesty k areálu a vstup do stanového městečka jsou vyznačeny na mapkách, které lze najít na webových stránkách festivalu www.b4l.cz.
 3. Areál stanového městečka je uzavřený, umístění jednotlivých stanů a bezpečnostní koridory určuje a vytyčuje pořadatelská služba, jejíž pokynů a provozního řádu stanového městečka jsou návštěvníci povinni dbát.
 4. Pro pobyt v kempu je nutné zakoupit vstupenku na místo pro stan (kterou se rozumí podnájem místa pro stan o rozměru 4x4m) a počet vstupenek pro osoby, které budou stan obývat.
 5. Vstoupit do stanového městečka jsou oprávněni pouze návštěvníci s příslušnou identifikační páskou umístěnou na předloktí ruky. Při každém vstupu do stanového městečka jsou návštěvníci povinni identifikační pásku bez vyzvání ukázat pracovníkovi ochrany u vchodu  do stanového městečka.
 6. Z bezpečnostních důvodů je v rámci festivalového areálu stanové městečko jediným místem, kde mohou návštěvníci stanovat či přespávat. Vstoupit do stanového městečka a využít jeho služeb může každý návštěvník festivalu s řádnou vstupenkou, kterou na určeném místě vyměnil za platnou identifikační pásku opravňující ke vstupu do festivalového areálu i stanového městečka.
 7. U stanového městečka je možnost využít hygienické centrum obsahující mobilní WC a sprchy.
 8. Pořadatel neručí za bezpečnost věcí ve stanovém městečku. Z tohoto důvodu doporučujeme nenechávat ve stanech cenné věci v době nepřítomnosti a zamykání stanu alespoň na zámeček.
 9. Rezervace místa pro stan není možná.
 10. Po celou dobu využívání služeb stanového městečka jsou návštěvníci povinni dodržovat bezpečnostní, hygienické i požární předpisy, zejména platí přísný zákaz rozdělávání či manipulace s otevřeným ohněm, pyrotechnikou či výbušninami. Ve stanovém městečku je zakázáno zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm (včetně elektrických grilů) a manipulovat s výbušninami včetně petard. Ve stanovém městečku je přísný zákaz kouření. Zóna pro kuřáky je vyznačena u hlavního vstupu do kempu. Účastníci jsou mimo další povinni dodržovat také vyhlášku o nočním klidu, tak aby nedocházelo k jeho rušení v nejbližším okolí (reprodukce hudby z vlastních audio zařízení, atp.). Rovněž není možno do stanového městečka zajíždět s motorovými vozidly. 
 11. První pomoc je na festivalu i ve stanovém městečku zajišťována plně odbornými pracovníky. Na festivalu je k dispozici i stan první pomoci se zdravotním personálem. Umístění stanu je vyznačeno na mapce areálu. V případě úrazu doporučujeme obrátit se na pořadatelskou službu, ta zajistí přivolání první pomoci.
 12. Neposkytujeme kempingové zázemí. Lze využít pouze občerstvovací, sociální a hygienické zázemí stanového městečka, pokud je takové zázemí zřízeno.
 13. Ve stanovém městečku platí výslovný zákaz užití omamných a psychotropních látek. Porušení tohoto zákazu opravňuje pořadatele k okamžitému ukončení poskytování služeb stanového městečka bez náhrady. Na provozní řád Love Camp/Love Village se vztahují stejná sankční opatření jako na zbytek festivalu. Návštěvníci Love Camp/Love Village zodpovídají za způsobenou škodu.
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Google
OK
Odmítnout
Facebook
OK
Odmítnout